• «Sjer du mæ?» 

      Berg, Birgitte (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Hvordan ivaretas «barns beste» i et tverrfaglig samarbeid mellom barnehage, barnevern og helsestasjon?