• Hvordan undrer fireåringene seg over naturfenomener? 

      Aubert, Maja Håkestad (Bachelor thesis, 2021)
      I følge Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2018, s. 39) skal barna få utfolde skaperglede, undring og utforskning, de skal ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Jeg ønsker i denne ...