• De yngste barnas mestring og samspill 

      Arneson, Vilde (Bachelor thesis, 2021)
      I barnehagehverdagen er dagene ofte travle med mange barn og kanskje for få ansatte. Det kan dermed oppleves utfordrende å se hvert enkelt barn, spesielt dersom de ikke har utviklet et verbalspråk de kan gjøre seg forstått ...