• Musikk og samspill i barnehagen 

      Andreassen, Heidi Kristine (Bachelor thesis, 2022)
      Ifølge rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.50) kan «opplevelser med kunst og kultur i barnehagen legge grunnlag for tilhørighet […]». Rammeplanen sier også at «barnehagen skal motivere barna til å uttrykke seg ...