• Et fleksibelt innemiljø: Med nyåpning som metode 

   Øien, Anna Skaget (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan personalet skape fleksible innemiljø i barnehagen for å fremme barns lek, utforskning og kreativitet ?
  • Vi er arkitekter i dag 

   Øien, Anna Skaget (Master thesis, 2021)
   Det er slik jeg ser det mye forskning og meninger rundt hva et godt læringsmiljø kan være for barn. I denne studien retter jeg fokuset mot barnas egne oppfatninger av barnehagens innemiljø og deres perspektiver på hva en ...