• Musikkopplevelser for og med barn 

      Årland, Linda (Bachelor thesis, 2021)
      I rammeplanen under fagområdet «Kunst, kultur og kreativitet», står det skrevet at barnehagen skal «motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle ...