• Motivasjonskraft i barnehagen 

      Wiig, Ingelinn Cathrine (Bachelor thesis, 2015)
      Problemstilling: Hva motiverer barnehageansatte, og hvordan kan pedagogisk leder bidra til å motivere sine medarbeidere?