• Barns spontane musikalske uttrykk 

      Wiggen, Ingvild Adelaide Hegvik (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Hvordan kan personalet på en småbarnsavdeling legge til rette for å fremme barns spontane musikalske uttrykk?