• «Ser ikke de voksne at jeg vinker i lommen» 

      Selnes, Lena (Master thesis, 2023)
      Formålet med denne oppgaven er å belyse rollen til pedagogisk-psykologisk tjeneste i arbeid med barn med selektiv mutisme og hvilke muligheter og utfordringer som kan oppstå i forhold til tematikken. Følgende problemstilling ...