• Barn-voksen relasjon på rødt nivå 

      Wågan, Viktoria Borgeteien (Bachelor thesis, 2021)
      Problemstillingen min har endret seg i takt med utviklingen av prosjektet. Den har i all hovedsak blitt påvirket av funnene jeg gjorde i forbindelse med intervjuene. Problemstillingen jeg til slutt endte med var: Hvordan ...