• Livsmestring hos de yngste – Tilvenning i barnehagen 

      Wågan, Hanna Sagnes (Bachelor thesis, 2023)
      Oppstart i barnehagen er ofte den første store overgangen i barns liv, fra å være hjemme med foresatte til å begynne i barnehagen med ukjente. I rammeplanen står det at «Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet ...