• Å skape gode leseopplevelser for barn 

      Wågan, Clara (Bachelor thesis, 2021)
      Lesing er noe jeg har hatt en interesse for hele livet, og jeg har brukt mye tid på lesing selv. Fra jeg kan huske har jeg blitt lest for av foreldrene mine, og jeg begynte raskt å ønske å lese på egenhånd. Gjennom tre ...