• Måltid i barnehagen 

      Veslehaug, Therese Stave (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan påvirker den frie dagsrytmen måltidsituasjonene i NN barnehage?