• Dramafag i barnehagen 

      Vang, Siw Amdam (Bachelor thesis, 2020)
      Problemstillingen for dette prosjektet er som følger; «Hvordan kan dramapedagogisk arbeid være et verktøy for relasjonsbygging i barnegruppa»? Med dramapedagogisk arbeid mener jeg konkrete måter å jobbe pedagogisk ...