• Musikk og strømmetjenester i barnehagen 

      Valberg, Tobias Sivertsen (Bachelor thesis, 2021)
      Strømmetjenester er noe jeg forholder meg til hver eneste dag, jeg er storforbruker av slike tjenester på fritiden. Jeg lytter til Spotify hver gang jeg drar til og fra jobb og skole, jeg bruker Youtube for å lytte til og ...