• Kunstfagenes plass i barnehagen 

      Vågø, Linn-Marita (Bachelor thesis, 2022)
      For meg er det naturlig å inkludere kunst og kreativitet i omtrent alt jeg gjør. Så hvorfor er dette en utfordring i barnehagen? Og hva er bakgrunnen til dette? Valget av tema utspilte seg på bakgrunn av mitt engasjement ...