• Et inkluderende språkmiljø for flerspråklige barn 

      Trampe-Kindt, Vilde (Bachelor thesis, 2021)
      Barns språktilegnelse er noe jeg har vært interessert i over lang tid. Da jeg i 2017 og 2018 jobbet som pedagogisk medarbeider i en barnehage, fikk jeg mange erfaringer med mangfold. Barnehagen var blant annet preget av ...