• Morgenstund – gull i munn? 

      Torset, Katrine (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan legge til rette for trygg overgang fra foreldreomsorg til barnehagedag, for de yngste barna om morgenen i oppstartsfasen?