• Språkutvikling gjennom litterasitet 

      Torgersen, Michael Stephen Zuniga (Bachelor thesis, 2021)
      Barn som sliter med språket, kan slite i sosiale sammenhenger fordi språkvanskene frarøver dem mulighetene til å utrykke seg verbalt. Barnehagen er en viktig arena for språkutvikling, og dermed er det viktig å sørge for ...