• Motorisk usikre barn 

      Tordardottir, Katrin (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hva er barnehagepersonalets erfaringer med motorisk usikre barn?