• Skiglede i barnehagen 

      Tjetland, Renate Bergset (Bachelor thesis, 2021)
      Formålet med studien om skiglede i barnehagen er å se på hvilke faktorer som bidrar til barns glede på ski i barnehagen. For å begrense oppgaven har jeg valgt å fokusere på de eldste barna og har tatt for meg 5-åringers ...