• Motivasjon 

      Simonsen, Cecilie (Bachelor thesis, 2019)
      Problemstilling: Hvordan motiverer pedagogisk leder personalet til å jobbe med barns læring?