• Trygghet i tilvenning for 1-åringen 

      Sandø, Solveig (Bachelor thesis, 2021)
      Formulering av problemstillingen var viktig for meg for å få dekt det jeg ville belyse i oppgaven min. Jeg var usikker på hvor jeg ville legge fokuset og hvordan problemstillingen min skulle belyse det jeg ville skrive om ...