• Familier med fluktbakgrunn i barnehagen 

      Saksvik, Cornelia (Bachelor thesis, 2021)
      Samfunnet vårt blir beriket med flyktninger hvert år som skal bli en del av det norske samfunnet, derfor er det viktig at barnehagepersonalet har kunnskap om hvordan vi kan inkludere dem i barnehagen på en best mulig måte. ...