• Friluftsliv og barns selvstendighet 

      Paulsen, Mari Strandskog (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Legger friluftsavdelinger mer til rette for utvikling av selvstendighet, uavhengighet og hensyn enn ordinære avdelinger?