• Barnehager i konkurranse 

      Nilsen, Nina Beate (Master thesis, 2022)
      Det har vært store endringer i barnehagesektoren de siste årene, med økte krav og forventninger til hva barnehagen skal inneholde. Dette gir et økt behov for utadrettet barnehageledelse, og krever at barnehagestyrerne må ...