• Tilvenning for de yngste barna i barnehagen 

      Mauseth, Eline Kristiansen (Bachelor thesis, 2023)
      Når det kommer til problemstillingen, tok det en liten stund å formulere den slik at den passet med det jeg faktisk ville undersøke. Tidlig i prosessen var jeg usikker på hvilket område rundt tilvenningen jeg ville undersøke. ...