• Toddlerens trivsel på tur 

      Mathisen, Emilie Engelund (Bachelor thesis, 2023)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet toddleres trivsel på tur og faktorer som bidrar til å få til å skape denne trivselen. Inspirasjonen for oppgaven kom av at jeg opplevde at dette var et tema jeg hadde for lite ...