• Flerspråklige barn i barnehagen 

      Malyavkina, Svetlana (Bachelor thesis, 2021)
      Språktilegnelse i barnehagen er et stort tema for en bacheloroppgave. Derfor har jeg avgrenset meg først for «fremmedspråklige barn i barnehagen» og videre ved hjelp av tilbakemeldinger fra veilederne mine, har jeg avgrenset ...