• Fysisk lek og inkludering i barnehagen 

      Malmo, Martin (Bachelor thesis, 2020)
      Oppgavens tema ble valgt på bakgrunn av praksisperioden jeg gjennomførte på mitt siste studieår i bachelorgraden på Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærere. Denne praksisperioden gjennomførte jeg i Lisboa i ...