• Musikkens rolle i den psykiske helsen 

      Kimo, Malene Skei (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan kan musikken brukes som et virkemiddel i arbeidet med å fremme psykisk helse i barnehagen?