• Konflikter i personalgruppen 

      Hagemo, Ina (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvilke konflikter kan oppstå i en personalgruppe, og hvordan håndterer styreren disse?