• Dyr som ressurs i pedagogisk arbeid 

      Gule, Silje Bang (Bachelor thesis, 2019)
      Problemstilling: Hvordan bruker gårdsbarnehager samvær med dyr som ressurs i det pedagogiske arbeidet, og hvilke erfaringer har de gjort seg rundt bruken av dyr?