• Strategisk ledelse mot bærekraft 

      Guillemot, Chantal Marie-Françoise (Master thesis, 2021)
      Temaet for studien er strategisk ledelse mot bærekraft, der målet er å finne ut av problemstillingen: «Hvordan kan strategisk ledelse bidra til å utvikle barnehagen i en bærekraftig retning?». Jeg har brukt kvalitativ ...