• Inkludering i lek for barn med nedsatt funksjonsevne 

      Gridset, Elfi Catrin Jørgensen (Master thesis, 2021)
      Spesialpedagoger har en viktig rolle i å tilrettelegge for at barna de jobber med opplever inkludering i lek. Tidligere undersøkelser viser at barn med nedsatt funksjonsevne ikke blir inkludert i like stor grad som barn ...