• Ny som leder 

      Gravvold, Kjersti (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan kan en nyutdannet barnehagelærer utvikle egen lederrolle i barnehagen?