• Kommunikasjon med barn via tolk - et flerfaglig samarbeidsprosjekt 

      Kanstad, Marit; Gran, Jorun (Research report, 2016)
      Studien hadde som hensikt å undersøke hva som er spesielt ved å kommunisere med små barn via tolk og om det kreves særskilt kompetanse i tolkesituasjoner med små barn. Hva kan være utfordringer og muligheter i tolkemedierte ...