• Barnehagelæreren i møte med barn med utfordrende atferd 

      Grøtting, Anja Cathrine Sneve (Bachelor thesis, 2023)
      Utfordrende atferd kan oppstå som et resultat av flere ulike faktorer som psykiske lidelser, samhandlingsmessige faktorer, miljø og syndromer. Måten utfordrende atferd blir møtt på er avgjørende for hvordan situasjonen ...