• Minoriteters integrering inn i barnefellesskapet 

      Gorset, Sivert Bungum (Bachelor thesis, 2023)
      Jeg så for meg et scenario hvor et barn på rundt fire år som hadde opplevd krig, utrygghet og flukt kom til Norge. Til en barnehage med barnehagelærere og det norske samfunnet. Slike scenarioer er det mange av. Hvordan kan ...