• Selvregulering 

      Gjestad, Arnt T. Larsen (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan kan barnehagelæreren fremme barns evne til selvregulering, med utgangspunkt i trygghetssirkelen?