• Relasjoner mellom voksne og de yngste barna i barnehagen 

      Gjelsten, Mariella (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan blir behovene til de yngste barna på ei 0-6års avdeling møtt ut fra trygghetsirkelen når de er sammen med de eldre barna, i forhold til når de er alene?