• På tur med ALLE barn i barnehagen? 

      Garnes, Helene Lund (Bachelor thesis, 2023)
      Denne bacheloroppgaven skal se nærmere på tilrettelegging av turaktiviteter for at barn med definerte særskilte behov også skal oppleve inkludering. I Rammeplan for barnehagen (2017, s. 27), heretter henvist til som ...