• Måltidet, mer enn bare mat 

      Gåsland, Stian (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hva kan være en god måltidsituasjon i barnehagen?