• Likestilling i barnehagen 

      Fisher, Martha Elisabeth (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Hvordan arbeider barnehagene med likestilling i av barna? Og hvordan har kompetanseutvikling bidratt til å heve kvaliteten med tanke på likestilling i barnehagen?