• Pedagogens kunnskap i møte med barn og seksualitet 

      Fenes, Jeanette Havnør (Bachelor thesis, 2022)
      I denne bacheloroppgaven har målet mitt vært å tilegne meg kunnskap om tematikken barn og seksualitet, samt å finne ut hvilken kunnskap pedagogene har i én barnehage om akkurat denne tematikken, og hvordan de arbeider med ...