• Personalets motivasjon i utetiden 

      Falkenberg, Kjersti (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Hvilke ytre rammefaktorer i barnehagen påvirker personalets motivasjon til å være ute i barnehagens utetid?