• Å danse med toddlere 

      Enge, Alana (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvorfor og hvordan introdusere dans for toddlere i barnehagen?