• Barnelitteratur og barnesamtaler om empati og mangfold 

   Vik, Ella Arntsen (Bachelor thesis, 2021)
   Den realistiske og folkekjære barnebokforfatteren Anne-Cath Vestly(1920-2020) skal en gang ha sagt,: «møter jeg et barn, møter jeg et menneske». Hun var med det en tidlig forkjemper for å løfte fram barns rett til likeverdig ...
  • Flerkulturelle barns mulighet til medvirkning 

   Grønås, Marte Kveim (Bachelor thesis, 2022)
   Mitt forskningsarbeid bygger på de flerkulturelle barna sin mulighet til medvirkning. Dette er noe som har interessert meg gjennom hele utdanningsløpet mitt. I første fase ønsket jeg å finne ut av om alle barn har samme ...
  • Overgangen barnehage - skole for minoritetsspråklige barn 

   Elder, Ingunn; Schram, Marianne (Bachelor thesis, 2021)
   Etter at jeg fant ut hvilket tema jeg skulle skrive om, gikk det ikke lang tid før problemstillingen også var på plass. I prosessen mot problemstillingen, gikk jeg gjennom flere offentlige dokumenter som omhandler overgangen ...