• Barnehagepersonalets betydning i barns utelek 

      Eggen, Mari Aasheim (Bachelor thesis, 2023)
      De siste årene har det generelt blitt mer fokus på fysisk aktivitet. Av egne erfaringer bruker også barnehager mye tid ute, både i barnehagens uteområde og nærmiljø. I Rammeplanen for barnehagen (2017) legges det vekt på ...