• Dramafag i barnehagen 

   Vang, Siw Amdam (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstillingen for dette prosjektet er som følger; «Hvordan kan dramapedagogisk arbeid være et verktøy for relasjonsbygging i barnegruppa»? Med dramapedagogisk arbeid mener jeg konkrete måter å jobbe pedagogisk ...
  • Hvordan kan dramapedagogisk arbeid stimulere til lek blant barn med ulik kulturell bakgrunn 

   Dragset, Torild Anita (Bachelor thesis, 2020)
   Tidlig ble det klart for meg at jeg ville forske på og skrive om noe innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet vi finner i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017). Der finner vi at: «I barnehagen ...
  • Kari Trestakk : en tverrkunstnerisk forestilling med lek og interaksjon 

   Djupvik, Barbro (Chapter, 2017)
   Som en videreføring av et par tidligere samarbeidsprosjekt i Svartlamoen barnehage (2007-2008) begynte Kari Trestakk som et kunstnerisk utviklingsarbeid i 2011 [...] Det kunstneriske utviklingsarbeidet tok utgangspunkt i ...